فرآیند دریافت سرمایه

1

شرکت در چالش

اولین مرحله از فرآیند ارزیابی شما برای دریافت سرمایه، موفقیت در این چالش است تا مهارت و انضباط معامله‌گری شما به ما ثابت شود.

2

احراز صلاحیت ترید

در این مرحله با تأیید مهارت و مشخص شدن صلاحیت ترید، آماده دریافت سرمایه می‌شوید. ما نیازمند معامله‌گرانی هستیم که ثابت قدم باشند.

3

دریافت سرمایه

آخرین گام دریافت سرمایه از جانب ماست. در این مرحله سرمایه مورد نظر در اختیار شما قرار می‌گیرد تا 80% از سودی که می‌سازید برداشت نمایید.

مراحل کلی چالش

تریدر در مرحله اول و دوم با رسیدن به تارگت‌های مورد نظر، توانایی معامله‌گری خود را اثبات و در مرحله سوم سرمایه مورد نظر را دریافت می‌کند.

مرحله اول

✓ مدت زمان : حداکثر ۳۰ روز / حداقل ۵ روز

✓ تارگت سود : 8%

✓ Drawdown روزانه : ۵٪

✓ Drawdown ماکسیمم در کل دوره : ۱۲٪

✓ پـلـتــفـرم : متاتریدر

مرحله دوم

✓ مدت زمان : حداکثر ۶۰ روز / حداقل ۵ روز

✓ تارگت سود : ۴%

✓ Drawdown روزانه : ۵٪

✓ Drawdown ماکسیمم در کل دوره : ۱۲٪

✓ پـلـتــفـرم : متاتریدر

Oval
Fill 1
Oval Copy

اگر تریدر موفقی هستی

اینجا پله‌های ترقی رو با سرعت بیشتری طی خواهی کرد